PODLAHY MAREŠ Kdyně

Kontaktní osoba: Libor Mareš

Komenského 72, 345 06 Kdyně
Mob.: +420 606 138 099
E-mail: info@podlahylevne.cz, Web: www.podlahylevne.cz

Adresa dokumentu: http://www.podlahylevne.cz/cs/podminky/


Všeobecné Obchodní podmínky

Objednávka zboží

Jak objednat zboží?

E-SHOP

TELEFONICKY

Objednávka

Odeslaná platná objednávka představuje ,až na výjimky uvedené v tomto odstavci, neodvolatelný návrh kupujícího na uzavření kupní smlouvy týkající se zboží specifikovaného v objednávce.

Lhůta pro přijetí návrhu kupujícího na uzavření kupní smlouvy prodávajícím činí v pracovních dnech (mimo dovolenou) max. 24 hod. počínaje dobou, kdy byla objednávka kupujícím odeslána na e-mailovou adresu internetového obchodu.

Objednávka může být zrušena (stornována) v těchto případech:

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku, nebo její část v těchto případech:

Dodávky

Platební podmínky

Dopravu zboží hradí zákazník. Platbu lze uskutečnit:

Ochrana osobních údajů

Respektujeme vaše soukromí. Abychom vám mohli nabídnout hodnotné služby, potřebujeme znát některá vaše osobní údaje. Tato data chráníme před zneužitím.

Informace jsou nezbytné pro vaši identifikaci jako kupujícího. Používáme je k realizaci a zaúčtování vaší platby, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s vámi.

Vaše osobní údaje nám umožní provést nezbytné účetní operace:

Veškerá osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným jiným subjektům.

Reklamační podmínky

Závěrečná ustanovení

Práva a povinosti smluvních stran výslovně neupravené v těchto podmínkách se řídí právní úpravou občanského zákoníku.

Všeobecné smluvní podmínky jsou platné s účinností ode dne 01.01.2009

Schválení všeobecných podmínek ze strany kupujícího

V okamžiku kdy v internetovém obchode(e-shopu) www.podlahylevne.cz kupující klikne na odkaz "Objednat", má prodávající za to, že ze strany kupujícího byly řádně prostudovány Všeobecní smluvní podmínky a jsou plně akceptovány. Podle vůle kupujícího se stávají součástí ujednání obou smluvních stran v kupní smlouvě.


(c) PODLAHY MAREŠ Kdyně | Realizace MIREC 2009 [ http://www.mirec.cz ]